ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Β΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ “ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑ”

Συμπεράσματα

Ο Τομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, συνεχίζοντας τις δραστηριότητές του Β΄ κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών, διοργάνωσε το Β΄ Επιστημονικό Συνέδριο των Υποψηφίων Διδακτόρων, 10-11 Δεκεμβρίου 2020, με γενικό θέμα «Υποψηφίων Διδακτόρων Έρευνα».

Επιτεύχθηκε ο στόχος του Συνεδρίου που ήταν να δοθεί η ευκαιρία σε νέους Υποψήφιους Διδάκτορες να παρουσιάσουν σε ένα ευρύτερο κοινό κάποια από τα αποτελέσματα της διδακτορικής τους έρευνάς και να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις για ζητήματα που αφορούν στα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα

Το όφελος από την συμμετοχή των εισηγητών Υποψηφίων Διδακτόρων, στο Συνέδριο ήταν ότι όλοι οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με τις νέες τάσεις της θεολογικής έρευνας σήμερα, και συνέβαλλαν στη διαμόρφωση των τάσεων αυτών αναπτύσσοντας τις πέντε θεματικές ενότητες που παρουσιάσθηκαν  σ το Β΄ Επιστημονικό Συνέδριο του Τομέα Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας δηλαδή –της Ερμηνείας της Αγίας Γραφής και  Ιστορίας Θρησκειών, των Ερμηνευτικών ζητημάτων της Αγίας Γραφής, των Θεμάτων της Πατερικής Γραμματείας, των Πτυχών του Πνευματικού βίου στην Πατερική Θεολογία και των Πολιτισμικών Προσεγγίσεων-

Η επιτυχής ολοκλήρωση του 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου των Υποψη­φίων Διδακτόρων του Τομέα και μάλιστα εν μέσω της πανδημίας με πρόσθετα εμπόδια, μας επιτρέπει να μιλήσουμε πλέον για έναν επιστημονικό θεσμό;

Έχω την πεποίθηση ότι οι 17 υποψήφιοι διδάκτορές μας με τις σημαντικές και εμπεριστατωμένες τους εισηγήσεις υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου μας δίνουν αυτό το δικαίωμα. Δεν είναι μόνον η ευάριθμη ομάδα τους, αλλά κυρίως η ποιότητα των ερευνητικών τους προσπαθειών στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, στην Πατερική Γραμματεία και στην Θρησκειολογία, που μεταλαμπαδεύουν μία νέα ελπίδα αναθέρμανσης των συγχρόνων θεολογικών μελετών.

Εκ μέρους των μελών της Επιστημονικής – Οργανωτικής Επιτροπής θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους εισηγητές, επειδή ανταποκρί­θηκαν στο κάλεσμά μας με μεγάλη προθυμία και με εντυπωσιακή συνέπεια και επιπλέον επειδή μας τίμησαν με τις επιστημονικές εργασίες τους και την ενεργή παρουσία τους.

Για μας τους καθηγητές που επιβλέπουμε από κοντά το έργο σας οι δύο ημέρες του Συνεδρίου έρχονται να συμβάλουν πολύ θετικά στην επιτυχία της συνεργα­σίας μας, που σημαίνει προαγωγή της Επιστήμης μας, αλλά και άνοιγμα νέων οριζόντων στην ραγδαία εξελισσόμενη διεθνή επιστημονική θεολογική κοινότητα.

Ως Πρόεδρος της Επιστημονικής – Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου θα ήθελα να ευχαριστήσω τα άλλα δύο μέλη της, την Καθηγήτρια κ. Κυριακούλα Παπαδημητρίου, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Σουλτάνα Λάμπρου και να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου για την άψογη και πολύπλευρη επιστημονική συνεργασία μας.

Η Επιστημονική – Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει τις ευχαριστίες της για όλους όσοι δούλεψαν και επιστημονικά και τεχνικά για την επιτυχία του Συνεδρίου μας.

Ευχαριστίες οφείλουμε και στον Κοσμήτορα της Σχολής κ. Θεόδωρο Γιάγκου, στον Πρόεδρο του Τμήματος κ. Κωνσταντίνο Χρήστου και στην Διευθύντρια του Τομέα κ. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Αναπλ. Καθηγήτρια,  για την στήριξή του Συνεδρίου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, οι οποίοι προήδρευσαν και των Συνεδριών (τον καθηγητή κ. Συμεών Πασχαλίδη καί Διευθυντή του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, την Καθηγήτρια κ. Κυριακούλα Παπαδημητρίου, τον Καθηγητή κ. Απόστολο Κραλίδη και Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, τόν Αναπλ. Καθηγητή κ. Αθανάσιος Παπαρνάκη, τήν Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Άννα Καραμανίδου, τήν Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Σουλτάνα Λάμπρου, την Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, την Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Ευαγγελία Δάφνη και τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Θεόδωρο Πιτταρά) για την αμέριστη και πολυποίκιλη επιστημονική συμπαράστασή τους. Τις ευχαριστίες μας απευθύνουμε στον τεχνικό σύμβουλο Δρ Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Ευστράτιο Μουρατίδη, ο οποίος καθοδήγησε τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα και τους τεχνικούς διαχειριστές των πέντε Συνεδριών (κ. Γεωργία Χριστοδούλου, κ. Ροδή Γεωργιάδου, κ. Στέλλα Γιαννοπούλου και τον κ. Αθανάσιο Δολαπτσόγλου, όλοι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος) με υπευθυνότητα στην χρήση του προγράμματος τηλεδιάσκεψης zoom ώστε να υλοποιήσουμε το πρώτο εγχείρημα διαδικτυακού συνεδρίου του Τμήματός μας.

Ερίτιμοι  κ. Κοσμήτορα, κ. Πρόεδρε, κ. Συνάδελφοι, αγαπητοί Σύνεδροι στο σημείο αυτό ανακοινώνουμε την λήξη των εργασιών του Συνεδρίου μας.

 

Η Πρόεδρος της Επιστημονικής – Οργανωτικής Επιτροπής

Άννα Καραμανίδου

Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Τέχνη της Αγιογραφίας. Θεωρία και Τεχνικές Α΄ (Αρχαρίων)»

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας ενημερώνει για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Η Τέχνη της Αγιογραφίας. Θεωρία και Τεχνικές Α΄ (Αρχαρίων)», διάρκειας έξι μηνών (διδακτικές ώρες 104), το οποίο, λόγω συγκυρίας, θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (μέσω της πλατφόρμας Zoom).

Η θεωρητική και πρακτική εκμάθηση των κύριων αισθητικών αρχών της αγιογραφίας αποσκοπεί στη βιωματική σχέση του εκπαιδευόμενου με τη βυζαντινή ζωγραφική τέχνη. Μέσα στις δύσκολες στιγμές της πανδημίας ο ασκούμενος θα έχει τη δυνατότητα της δημιουργικής απασχόλησης, καθώς θα καταρτιστεί στη θεωρία της βυζαντινής τέχνης και ιστορίας, αλλά και θα αναπτύξει τις ικανότητές του στο  σχέδιο και στο χρώμα με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένων έργων τέχνης σύμφωνα με τους κανόνες της βυζαντινής τεχνοτροπίας αλλά και της προσέγγισης των αληθειών της Εκκλησίας μέσα από τον μυστικό τρόπο της εικονογραφίας της.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Τρύφων Τσομπάνης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξειδικευμένος ακαδημαϊκός στον τομέα της Αισθητικής της Θείας Λατρείας, και διακεκριμένος αγιογράφος.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν το θεωρητικό μέρος η Παρασκευή Παπαδημητρίου, ΕΔΙΠ του του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στον τομέα Λατρείας Αρχαιολογίας και Τέχνης και το πρακτικό μέρος ο Ιωάννης Σαρηγιαννίδης, Θεολόγος, Δρ. Βαλκανικών Σπουδών, Μεταδιδάκτορας Θεολογίας με ειδίκευση στην Βυζαντινή Αγιογραφία και αναγνωρισμένος αγιογράφος.

Έναρξη προγράμματος: 19/01/2021

Λήξη προγράμματος: 08/06/2021

Κάθε Τρίτη 16:00 με 21:00

Διάρκεια: Έξι μήνες (διδακτικές ώρες: 104)

Κόστος: 280€

Παρέχεται έκπτωση 45€ σε πέντε υποψηφίους (φοιτητές ή ανέργους). Κατά την έναρξη του προγράμματος θα καταβληθεί το ποσό των 140€ και στη μέση του προγράμματος (16/03/2021) θα καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης/ ECTS 8,5 μονάδων. το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από  09/12/2020 έως 17/01/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ: http://www.diaviou.auth.gr/programs/i-techni-tis-agiografias-theoria-kai-technikes-a%ce%84-archarion/

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν στην παρακάτω διεύθυνση :

parpapadim@past.auth.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ “ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑ”

Η Επιστημονική – Οργανωτική Επιτροπή του Β΄ Επιστημονικού Συνεδρίου των Υποψηφίων Διδακτόρων του Τομέα Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας έχει την εξαιρετική τιμή να σας προσκαλέσει να παρευρεθείτε στις εργασίες του Συνεδρίου, που θα διεξαχθούν διαδικτυακά στις 10 και 11 Δεκεμβρίου του 2020 με γενικό θέμα «Υποψηφίων Διδακτόρων Έρευνα».
Η έναρξη του Β΄ Επιστημονικού Συνεδρίου των Υποψηφίων Διδακτόρων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10/12/2020 και ώρα 17.30.
Το Συνέδριο πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας zoom*.

 

 

 

Διαδικτυακός σύνδεσμος:https://authgr.zoom.us/j/91604173598?pwd=RTViVTRxTC9UY2dNcTJ1MnhieGUzdz09

Το Πρόγραμμα και τις Περιλήψεις του Συνεδρίου μπορείτε να τα δείτε στους παρακάτω συνδέσμους,

Πρόγραμμα:
https://flipbookpdf.net/web/site/dd0f6d37e75653bfa7f5575ca3a08d680fc1d98f202012.pdf.html

Περιλήψεις:
https://flipbookpdf.net/web/site/d3656844525450a5a421ed95007b98ce8e25fde8202012.pdf.html

Με τιμή
Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Καθηγήτρια ΑΠΘ
Άννα Καραμανίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ
Σουλτάνα Λάμπρου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ

*ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:
Οι συνεδρίες της διημερίδας προβάλλονται διαδικτυακά, καταγράφονται και μπορεί να καταγραφούν έμμεσα ακόμα και από κάποιο απλό συμμετέχοντα. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητά ότι επιλέγοντας το σύνδεσμο της διημερίδας συγκατατίθενται χωρίς καμία επιφύλαξη στα εξής: α) ότι θα διακρίνεται το όνομα με το οποίο θα επιλέξουν να συνδεθούν β) ότι θα ακουστεί η φωνή τους εφόσον θελήσουν να υποβάλλουν κάποιο ερώτημα και γ) ότι θα εμφανιστεί εικόνα από την κάμερά τους εφόσον επιλέξουν να ενεργοποιήσουν το βίντεο. Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για δεδομένα που μπορούν να καταγραφούν στα πλαίσια της ημερίδας. Συνιστάται έντονα στους συμμετέχοντες να ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΟΥΝ την κάμερά τους κατά τη διαδικασία. Σε περίπτωση κακής-ανάρμοστης χρήσης οι διοργανωτές μπορούν να απαγορεύσουν την πρόσβαση. Η επιλογή του συνημμένου συνδέσμου για σύνδεση στο συνέδριο αποτελεί ρητή δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων.

Εισήγηση του Επίκουρου Καθηγητή Δημοσθένη Κακλαμάνου στο E´ Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο (Workshop) της Αγιορειτικής Εστίας.

Η Αγιορειτική Εστία διοργάνωσε στις 27-29 Δεκεμβρίου 2020 το E´ Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο (Workshop) για την Ιστορία, την Αρχαιολογία, την Θεολογία, την Φιλολογία, την Τέχνη, το Δίκαιο, τους Θεσμούς, την Αρχιτεκτονική και το Φυσικό Περιβάλλον του Αγίου Όρους.

Στο Workshop συμμετείχε και ο Επίκουρος Καθηγητής Δημοσθένης Κακλαμάνος με εισήγηση με θέμα: «Χειρόγραφα Βυζαντινά Αγιορειτικά Θεοτοκάρια. Παρατηρήσεις για την ιστορία και την τυπολογία του λειτουργικού βιβλίου του Θεοτοκαρίου».

Για να δείτε το Πρόγραμμα του Εργαστηρίου πατήστε εδώ

Διοργάνωση διαδικτυακής ημερίδας με θέμα «‘οὐρανὸς ἄλλος ἔραζε, πελώριον ὄμμασι θαῦμα’: Το ταξίδι της Αγίας Σοφίας στον χρόνο»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει

Ημερίδα με θέμα «‘οὐρανὸς ἄλλος ἔραζε, πελώριον ὄμμασι θαῦμα’: Το ταξίδι της Αγίας Σοφίας στον χρόνο»

το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης 9.45 π.μ.

Η Ημερίδα πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη* μέσω του συστήματος Zoom meeting

Διαδικτυακός σύνδεσμος: https://authgr.zoom.us/j/95719054494?pwd=N0kvdHpBcEh6YjNWU1NHTnYvMWNtZz09

Meeting ID 957 1905 4494

Passcode 951391

Για να δείτε/κατεβάσετε το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΒΕ ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Μαρία Αρακαδάκη

Ναταλία Πούλου

Ηλίας Ταξίδης

Σοφία Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου

*ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η ημερίδα προβάλλεται διαδικτυακά, καταγράφεται και μπορεί να καταγραφεί έμμεσα ακόμα και από κάποιο απλό συμμετέχοντα, οπότε οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν και να αποδέχονται ρητά ότι: α) θα διακρίνεται το όνομα με το οποίο θα επιλέξουν να συνδεθούν β) θα ακουστεί η φωνή τους εφόσον θελήσουν να υποβάλλουν κάποιο ερώτημα και γ) θα εμφανιστεί εικόνα από την κάμερά τους εφόσον επιλέξουν να ενεργοποιήσουν το βίντεο. Το ΚΒΕ και οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για δεδομένα που μπορούν να καταγραφούν στα πλαίσια της ημερίδας. Συνιστάται έντονα στους συμμετέχοντες να ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΟΥΝ την κάμερά τους κατά τη διαδικασία.
Σε περίπτωση κακής-ανάρμοστης χρήσης οι διοργανωτές μπορούν να απαγορεύσουν την πρόσβαση.

Συμμετοχή των καθηγητών Κυριακούλας Παπαδημητρίου και Αθανασίου Παπαρνάκη σε μεγάλο διεθνές project για τη γλώσσα των Εβδομήκοντα

Κυκλοφόρησε ο πρώτος τόμος του μεγάλου ερευνητικού έργου Historical and Theological Lexicon of the Septuagint” (HTLS) από τις εκδόσεις Mohr Siebeck, με επιμέλεια του καθηγητή της Παλαιάς Διαθήκης στο Πανεπιστήμιο του Strasbourg, Eberhard Bons. Το “Ιστορικό και Θεολογικό Λεξικό των Εβδομήκοντα” καλύπτει ένα σημαντικό κενό στους τομείς της αρχαίας φιλολογίας και των θεολογικών σπουδών και βασίζεται σε πρωτότυπη έρευνα ανωτάτου επιστημονικού επιπέδου. Ο πρώτος τόμος περιέχει περίπου 160 άρθρα για λέξεις με τα γράμματα Alpha to Gamma. Για τα λήμματα του πρώτου αυτού τόμου εργάστηκε μία πλειάδα ειδικών από όλον τον κόσμο μεταξύ των οποίων και συνάδελφοι από το Τμήμα Ποιμαντικής, όπως η καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης, Κυριακούλα Παπαδημητρίου κι ο αναπληρωτής καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης, Αθανάσιος Παπαρνάκης.

Για να δείτε πληροφορίες για τον πρώτο τόμο πατήστε εδώ ή στον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.mohrsiebeck.com/en/book/historical-and-theological-lexicon-of-the-septuagint-9783161507472?fbclid=IwAR0OjLrC2XF5AHKWdv7g2TpGH357E3EOF9DnojOOuJ-Tv7Ax3jemxpDuLJQ

 

Δημοσίευση των Πρακτικών της Διεπιστημονικής Ημερίδας «Παρένθετη Μητρότητα: Ο ηθικός προβληματισμός για τη μητέρα, το παιδί και την οικογένεια»

Δημοσιεύθηκαν πρόσφατα τα Πρακτικά της Διεπιστημονικής Ημερίδας «Παρένθετη Μητρότητα: Ο ηθικός προβληματισμός για τη μητέρα, το παιδί και την οικογένεια», που διοργάνωσε το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ και είναι αφιερωμένα στη μνήμη του Καθηγητή Χρήστου Βάντσου. Με αυτά εγκαινιάζεται η νέα σειρά «Πρακτικά» του «Κόσμος», που είναι το επιστημονικού περιοδικού του Τμήματος. Η επιμέλεια έγινε από τον Καθηγητή Μιλτιάδη Βάντσο και τους Επικ. Καθηγητές Δημοσθένη Κακλαμάνο και Ευάγγελο Πεπέ. Περιλαμβάνονται άρθρα από θεολογική, φιλοσοφική, ιατρική και νομική άποψη στο ζήτημα της παρένθετης μητρότητας.

Το πλήρες κείμενο των Πρακτικών είναι προσβάσιμο στον ακόλουθο συνδέσμο:

http://ejournals.lib.auth.gr/kosmos/article/view/7784