Ιστολόγιο Πατρολογία & Αγιολογία (Patristica & Hagiographica)

Για θέματα Πατρολογίας και Αγιολογίας μπορείτε να επισκεφθείτε το ιστολόγιο Patristica&Hagiographica στο σύνδεσμο http://blogs.auth.gr/spaschal/

patristica_hagiographica

Συντάκτης: Συμεών Πασχαλίδης,

Καθηγητής Πατρολογίας-Αγιολογίας Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ