Συμμετοχή της αν. Καθηγήτριας Κυριακούλας Παπαδημητρίου στην 73η Συνάντηση της Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS)

Το ετήσιο συνέδριο της έγκριτης διεθνούς εταιρείας καινοδιαθηκικών σπουδών SNTS φιλοξενήθηκε φέτος στην Αθήνα από τη Θεολογική Σχολή του ΕΚΠΑ, από τις 7 έως 10 Αυγούστου 2018. Επιστήμονες από όλο τον κόσμο, διακεκριμένοι μελετητές της Καινής Διαθήκης και ερευνητές, των οποίων το έργο έχει επιδοκιμασθεί διεθνώς σε θέματα αιχμής της καινοδιαθηκικής έρευνας, συμμετέχουν σ’ αυτά τα συνέδρια ως μέλη αλλά και φιλοξενούμενοι. Οι εισηγήσεις οφείλουν να είναι -εκτός από πρωτότυπες- επίσης και καινοτόμες,  ώστε να προσφέρουν κάθε χρόνο τα πιο πρόσφατα και τα πιο ρηξικέλευθα πορίσματα της καινοδιαθηκικής επιστήμης. Το εφετινό πρόγραμμα κάλυψε όλα τα σημαντικά ζητήματα της σύγχρονης έρευνας για τη μελέτη της Καινής Διαθήκης με 4 κύριες διαλέξεις, 17 σεμινάρια και επτά σύντομες ανακοινώσεις. Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και από τη Θεολογική Σχολή του συμμετείχε η αν. καθηγήτρια του Τμήματός μας, μέλος της SNTS, κ. Κυριακούλα Παπαδημητρίου, η οποία έλαβε μέρος στο Σεμινάριο «The Greek of the New Testament (Τα Ελληνικά της Καινής Διαθήκης)» με εισήγηση που είχε θέμα: «On the New Testament use of ἵναas a conjunction introducing substantive clauses instead of a final infinitive: a possible Latinism (Περί της καινοδιαθηκικής χρήσης του ἵνα ως συνδέσμου που εισάγει ουσιαστικές προτάσεις αντί τελικού απαρεμφάτου: ένας πιθανός λατινισμός». Η κ. Παπαδημητρίου εξέτασε συγκριτικά τις παράλληλες συντάξεις των βουλητικών προτάσεων του ἵνα στην Ελληνιστική Κοινή και στη Λατινική των ρωμαϊκών χρόνων και επιχειρηματολόγησε υπέρ μιας λατινικής επίδρασης, παραθέτοντας νέα τεκμήρια βασισμένα στη σύγχρονη κοινωνιογλωσσολογική έρευνα. Μέσα από την οπτική που προτείνεται, οι αντίστοιχες προτάσεις στα κείμενα της Καινής Διαθήκης κατανοούνται καλύτερα προς όφελος της ερμηνείας αλλά και της θεολογικής τους εμβάθυνσης.

To πρόγραμμα του συνεδρίου διατίθεται εδώ