Σκοπός του παρόντος ιστολογίου είναι η ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες/δράσεις του Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ

Το περιεχόμενο του Ιστολογίου περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Ανακοινώσεις: α) για θέματα που διοργανώνει/συνδιοργανώνει/συμμετέχει το Τμήμα, β) για ψηφίσματα του Τμήματος
 2. Βιβλία: α) που εκδίδει το Τμήμα, β) Τιμητικοί τόμοι γ) βιβλία μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ
 3. Εκδηλώσεις: α) επιτιμοποιήσεις, β) αγιασμοί, γ) επισκέψεις προσώπων (καλεσμένοι-επίσημοι), δ) μνημόσυνα
 4. Σεμινάρια/Διαλέξεις/Προγράμματα δια βίου μάθησης
 5. Συνέδρια/Ημερίδες
 6. Δημοσιεύσεις
 7. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Συνεντεύξεις-Εκπομπές)
 8. Κινηματογραφική Λέσχη
 9. Ιστολόγια και Ιστοσελίδες μελών ΔΕΠ
 10. Υποστήριξη διατριβών
 11. Βραβεύσεις