E΄ Συνάντηση του μεταπτυχιακού Colloquium Λειτουργικής του Εργαστηρίου Λειτουργικών Μελετών (2018-2019)

To Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, σας προσκαλεί στην πέμπτη συνάντηση του μεταπτυχιακού Colloquium Λειτουργικής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ.

Κατά τη συνάντηση, η εισηγήτρια  Ελένη Καλτσογιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα παρουσιάσει το θέμα: «Λόγια Αγιολογία στον 12ο αιώνα. Η περίπτωση του Ιωάννη Ζωναρά.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elm@past.auth.gr ή στο τηλέφωνο: 2310 99 66 87.

Για να δείτε/κατεβάσετε τη σχετική αφίσα πατήστε εδώ

Νέο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης με τίτλο, «Εισοδικόν: Γνωριμία με τη λειτουργική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας»

Προκήρυξη Προγράμματος


«Εισοδικόν: Γνωριμία με τη λειτουργική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης του Εργαστηρίου Λειτουργικών Μελετών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας με τίτλο, «Εισοδικόν: Γνωριμία με τη λειτουργική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε θέματα ιστορίας, θεολογίας και πράξης της λειτουργικής ζωής της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των άρρηκτα συνδεδεμένα με αυτή εκκλησιαστικών τεχνών της αγιογραφίας, της ψαλτικής, της ποίησης, της αρχιτεκτονικής και της αρχαιολογίας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Προσφέρεται ειδικότερα σε:

 • Θεολόγους (κληρικούς και λαϊκούς), ιεροψάλτες και κατηχητές.
 • Εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν το διδακτικό τους αντικείμενο.
 • Αρχαιολόγους, ξεναγούς και ιστορικούς της τέχνης.
 • Ιστορικούς, φιλολόγους και νομικούς.
 • Μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψηφίους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές.
 • Κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να μελετήσει την ιστορία και τη θεολογία της θείας λατρείας και τη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας.

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται στα παρακάτω δύο μέρη:

Α. Εισαγωγή στη θεία λατρεία – 18 ώρες διδασκαλίας

Β. Γενικό μέρος – 42 ώρες διδασκαλίας, με τις εξής θεματικές ενότητες:

 1. Το λειτουργικό έτος
 2. Ο λειτουργικός λόγος
 3. Τόπος λατρείας
 4. Πτυχές της σύγχρονης λειτουργικής ζωής

Συνολικά, το Πρόγραμμα θα έχει 60 διδακτικές ώρες και 5 ECTS. Η διδακτική μεθοδολογία βασίζεται σε εκ του σύνεγγυς διδασκαλία. Για την καλύτερη παρουσίαση των θεμάτων η διδασκαλία γίνεται από μέλη ΔΕΠ και ειδικούς επιστήμονες της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ και του ΕΚΠΑ.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτή εργασία 3000 λέξεων. Εναλλακτικά, θα υπάρξει δυνατότητα γραπτής εξέτασης (δίωρης) στην ύλη του Προγράμματος. Με την επιτυχή περάτωση του προγράμματος χορηγούνται (α) βεβαίωση συμμετοχής και (β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης (5 ECTS).

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι συνολικά τρεις μήνες (30 Μαρτίου- 30 Ιουνίου 2019). Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο (10 συναντήσεις), στο Κέντρο Αγιολογικών Μελετών της Ι.Μ. Αγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης.

Το κόστος συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 170 Ευρώ. Το ποσό θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση είναι 70 ευρώ και θα πρέπει να καταβληθεί με την αποδοχή της αίτησης και το αργότερο μέχρι 26 Μαρτίου 2019. Το υπόλοιπο θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι 15 Απριλίου 2019.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τη 15η Μαρτίου 2019 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα τη βρείτε στον εξής σύνδεσμο (link): http://diaviou.auth.gr/eisodikon. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Τίτλους Σπουδών

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ: http://diaviou.auth.gr/ ή να επικοινωνήσουν με το Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ (e-mail: elm@past.auth.gr & τηλ. 2310 99.66.78).

Για να κατεβάσετε την αφίσα του προγράμματος πατήστε εδώ

5o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΟΣ»: “ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ”

Το Εργαστήριο Βιβλικών Σπουδών (Biblical Studies Lab) του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ. διοργάνωσε για πέμπτη συνεχή φορά το 5ο Σεμινάριο «Σημειωτική και Βίβλος». Το σεμινάριο αναπτύσσει θέματα εφαρμογής της σημειωτικής θεωρίας σε κείμενα της Βίβλου, με σκοπό την ερμηνευτική της κατανόηση με σύγχρονους τρόπους προσέγγισης του νοήματός της, και γίνεται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Σημειωτικής (SemioLab) της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. και με το Κέντρο Ανάλυσης Θρησκευτικού Λόγου (CADIR) της Θεολογικής Σχολής του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λυών.

Θέμα του φετινού σεμιναρίου ήταν: «Αντικείμενα και Σχέσεις: οι προκλήσεις της Κυριακής προσευχής» και πραγματοποιήθηκε κατά τις 25-26-27-28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2019 στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Μελετήθηκε το κείμενο της Κυριακής προσευχής (Λουκ. 11, 1-4), η σημειωτική ανάλυση του οποίου έδειξε ότι προβάλλονται σχέσεις δομημένες σε ένα πλέγμα αντικειμένων, που λειτουργούν ως κόμβοι μέσα στο σημασιολογικό του σύστημα: ο άρτος ως σημαίνον της δωρεάς, το χρέος ως σημαίνον της ελευθερίας, ο πειρασμός ως σημαίνον της δύναμης του Θεού.

Δίδαξε ο π. Γεώργιος Βασιλάκης, ερευνητής του Κέντρου Ανάλυσης Θρησκευτικού Λόγου (CADIR)του Καθολικού Πανεπιστημίουτης Λυών. Ειδικός καλεσμένος εισηγητής ήταν ο ομ. καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Μιχάλης Κοκκώνηςμε θέμα: “Τα βιβλικά έπη στη μετάβαση από το παλιό στο νέο Χόλυγουντ”.

Οι αιτήσεις των συμμετεχόντων ανήλθαν στις 45 και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, εκτός από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες του Τμήματος (9) και φοιτητές μας (15), επίσης θεολόγοι (5), φιλόλογοι και φοιτητές Φιλολογίας (6), μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες άλλων Τμημάτων (3), και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Επιστημονική υπεύθυνη: Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Βιβλικών Σπουδών Τμ. Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.

Ιστοσελίδα σεμιναρίου: http://soeth.web.auth.gr/el/node/34

Δ΄ Συνάντηση του μεταπτυχιακού Colloquium Λειτουργικής του Εργαστηρίου Λειτουργικών Μελετών (2018-2019)

To Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας AΠΘ, σας προσκαλεί στην τέταρτη συνάντηση του μεταπτυχιακού Colloquium Λειτουργικής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ.

Κατά τη συνάντηση ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορέας κ. Αμβρόσιος (Ζωγράφος), Καθηγητής του Τμήματος Ελληνικών και Βαλκανικών Σπουδών του Hankuk University of Foreign Studies, Σεούλ, θα παρουσιάσει το θέμα: «Ο Γαβριήλ Θεσσαλονίκης και τα αγιολογικά στοιχεία για τον Άγιο Δημήτριο στο αποδιδόμενο σ’ αυτόν ανέκδοτο Ομιλιάριο».

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elm@past.auth.gr ή στο τηλέφωνο: 2310 99 66 87.

Για ζωντανή αναμετάδοση, δείτε εδώ: https://www.auth.gr/video/26342 & http://www.auth.gr/news/audiovisual

Για να δείτε/κατεβάσετε την αφίσα της εκδήλωσης πατήστε εδώ

Τρίτη Ετήσια Διάλεξη «εις μνήμην Ιωάννου Μ. Φουντούλη»

Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνει τη διοργάνωση της Γ΄ Ετήσιας Διάλεξης «εις μνήμην Ιωάννου Μ. Φουντούλη». Φέτος η Διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Τελετών του Παλαιού Κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ “Αλέξανδρος Παπαναστασίου”.

Για τη Διάλεξη έχει προσκληθεί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορέας κ. Αμβρόσιος Ζωγράφος, Καθηγητής του Hankuk University of Foreign Studies, Σεούλ, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Η Λειτουργική παράδοση της εν Κορέα Ορθόδοξης Εκκλησίας και η συμβολή του Ιωάννη Φουντούλη στη διαμόρφωσή της».

Στο πλαίσιο της επετειακής διάλεξης «εις μνήμην Ιωάννου Μ. Φουντούλη» προσκαλούνται επιφανείς προσωπικότητες της λειτουργικής επιστήμης και του εκκλησιαστικού χώρου, για να αναπτύξουν θέματα που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου Λειτουργικών Μελετών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Βασική θεματολογία των διαλέξεων αφορά κυρίως στη ζωή και τις διάφορες πτυχές του πολυσχιδούς επιστημονικού, συγγραφικού και ερευνητικού έργου του τιμωμένου Καθηγητή. Η διάλεξη πραγματοποιείται ετησίως κατά τον μήνα Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, δηλαδή σε χρονική εγγύτητα με την ημέρα εκδημίας του μακαριστού Καθηγητή (25 Ιανουαρίου).

Στο πλαίσιο της διάλεξης, θα επιδοθεί το Βραβείο Αριστείας «Ιωάννης Μ. Φουντούλης» (2019) στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πισιδίας κ. Σωτήριο, για το σπουδαίο έργο μεταφράσεως των λειτουργικών βιβλίων στην Κορεατική γλώσσα, ως και για την εν γένει πολυετή, ποιμαντική και λειτουργική διακονία του ειρημένου Ιεράρχη.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elm@past.auth.gr ή στο τηλέφωνο: 2310 99 66 87.

Για να δείτε πληροφορίες για την εκδήλωση πατήστε εδώ

Προκήρυξη Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης “Η ΚΟΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ”

Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας διοργανώνει Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης με θέμα “Η Κοινή Ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής και η Πολιτισμική της διάσταση”

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση http://soeth.web.auth.gr/el/node/54

Η προκήρυξη του προγράμματος είναι προσβάσιμη εδώ

Κοπή Βασιλόπιτας Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ.

Κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως του Προέδρου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. κ. Συμεών Πασχαλίδη και σεπτής Ευλογίας του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου, το πρωί της Παρασκευής 25 Ιανουαρίου 2019, μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Θεολόγου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης, ευλόγησε την Βασιλόπιτα του τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, ενώ ετέλεσε και Τρισάγιο στην μνήμη του μακαριστού Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Ιωάννη Φουντούλη, ο οποίος σαν σήμερα εκοιμήθη κατά το έτος 2007. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής κ. Θεόδωρος Γιάγκου, ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Συμεών Πασχαλίδης, οι Καθηγητές της Σχολής καθώς επίσης εκπρόσωποι των ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του Τμήματος και του Συλλόγου των Φοιτητών.

Στην σύντομη προσλαλιά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Ιωάννης, μετέφερε τις πατρικές ευχές του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου προς όλους τους παρευρισκομένους, ενώ παράλληλα έκανε και αναφορά στο πρόσωπο του αειμνήστου Καθηγητού Ιωάννη Φουντούλη.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Συμεών Πασχαλίδης, εξέφρασε λόγους ευχαριστίας προς τον Μητροπολίτη Λαγκαδά, σημειώνοντας την συνεχή αγάπη, την συμπαράστασή και το αμείωτο ενδιαφέρον που επιδεικνύει για το έργο της Σχολής, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην προσωπικότητα του μακαριστού Ιωάννη Φουντούλη, ο οποίος και υπήρξε Καθηγητής των περισσοτέρων κατά την διάρκεια της σημερινής εκδηλώσεως.

Πηγή: https://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/26629-kopi-basilopitas-tmimatos-poimantikis-kai-koinonikis-theologias-tou-apth

Για φωτογραφίες πατήστε εδώ

Το ΑΠΘ βράβευσε τους αριστούχους του

Σε ατμόσφαιρα περηφάνιας, χαράς και συγκίνησης, η Εκδήλωση Απονομής Βραβείων Αριστείας 2018, στην Αίθουσα Τελετών «Αλέξανδρος Παπαναστασίου» της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Η απονομή των Βραβείων Αριστείας, που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά, από τις Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ, ως ηθική αναγνώριση προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που έχουν διαπρέψει σε ποικίλους τομείς, είναι το τελικό στάδιο μιας πολύμηνης εργασίας της Επιτροπής Αριστείας του Ιδρύματος, που στοχεύει στην ανάδειξη των εξαιρετικών δράσεων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και στην προβολή των καλών πρακτικών και των άριστων επιδόσεων.

«Το Πανεπιστήμιο ως ζωντανός οργανισμός, καλείται όλο και πιο συxνά ν’ ανταποκριθεί στις ανάγκες που δημιουργούν κάθε είδους συνθήκες. Κι εκεί φαίνονται οι βαθύτερες αξίες που διέπουν τα μέλη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Αξίες που δεν υπηρετούν σκοπούς μόνο γνωστικούς, αλλά και ανθρωπιστικούς. (…) Αυτές οι αξίες της κοινότητάς μας, γνωστικές και ανθρωπιστικές είναι τα πιο ισχυρά εφόδια που έχω μαζί μου, όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό, προσπαθώντας συνειδητά και πεισματικά να αναπτύξω την εξωστρέφεια του Ιδρύματος, με σκοπό να κατακτήσει τον ρόλο που του αξίζει στα διεθνή δρώμενα της γνώσης. Από τη δύναμη της αριστείας και της συνοχής που επιδεικνύετε, αντλώ την αισιοδοξία που ανέφερα αρχικά. Η δύναμη του Αριστοτελείου, λέω συχνά, είναι οι άνθρωποί του. Είναι αυτοί που αριστεύουν, που παράγουν τη γνώση, που ενισχύουν την καινοτομία, που είναι αλληλέγγυοι όταν και όπου χρειαστεί», επεσήμανε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Περικλής Α. Μήτκας, στον χαιρετισμό του.

Στη συνέχεια ο διεθνούς φήμης εικαστικός, Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και μέλος της Επιτροπής Αριστείας του ΑΠΘ, Κώστας Βαρώτσος, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Ένα έργο-Μια περιπέτεια», όπου αναφέρθηκε σε επιλεγμένα έργα του, μεταξύ των οποίων, ο «Δρομέας», η «Μαύρη Αφροδίτη», ο «Ποιητής», η «Λευκωσία» κ.ά. «Από πολύ μικρός είχα αντιληφθεί τη γοητεία της ανακάλυψης και της μετάλλαξης των πραγμάτων στην οποία βασίζεται και η έννοια της επιστήμης και η έννοια της αριστείας γεννιέται από την επιθυμία να εξελίξω και να αλλάξω τα πράγματα» είπε ο κ. Βαρώτσος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αριστείας του ΑΠΘ, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, Γεώργιος Καραγιαννίδης, στην εισήγησή του με θέμα «Τα Βραβεία Αριστείας 2018 του ΑΠΘ», είπε χαρακτηριστικά: «Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το ΑΠΘ. Σε πείσμα των καιρών και των ιδεοληπτικών κραυγών απονέμουμε για 3η συνεχή χρονιά βραβεία Αριστείας σε αυτούς που επιδεικνύουν εξαιρετικές επιδόσεις στην Επιστήμη, την Τέχνη, την Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα και τον Εθελοντισμό. Σήμερα βραβεύουμε αυτούς που με τη σκληρή δουλειά και τις ιδιαίτερες ικανότητες ενισχύουν την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου σε ένα εντελώς καινούργιο παγκόσμιο περιβάλλον που δημιουργεί η 4η βιομηχανική επανάσταση».

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων του ΑΠΘ, Παντελής Σαββίδης, αναφέρθηκε στη φετινή πρόταση του Συλλόγου Αποφοίτων να απονεμηθεί βραβείο Αριστείας στον Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά, απόφοιτο της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, ο οποίος έχει διαγράψει μία σημαντική επαγγελματική πορεία σε διεθνές επίπεδο και ηγείται σήμερα, ως Διευθύνων Σύμβουλος, μίας από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες παγκοσμίως, της Pfizer Inc.

Ο Δρ. Άλμπερτ Μπουρλάς στον χαιρετισμό που απέστειλε μέσω βίντεο, ευχαρίστησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη μεγάλη τιμή να του απονείμει αυτό το βραβείο και τόνισε: «Δεν ξέχασα ποτέ από πού ξεκίνησα και σε ποιους οφείλω. Και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι ένας από αυτούς».

Οι κατηγορίες των βραβείων που απονεμήθηκαν φέτος είναι οι ακόλουθες:

  • Αριστεία στην αναγνώριση του επιστημονικού έργου στις Θετικές Επιστήμες, τις επιστήμες Υγείας, τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και τις επιστήμες Φυσικής Αγωγής
  • Αριστεία στη διεθνή καλλιτεχνική παρουσία
  • Αριστεία στην Kαινοτομία και Aξιοποίηση της Έρευνας
  • Αριστεία στην προσέλκυση ερευνητικών προγραμμάτων
  • Αριστεία φοιτητικών δράσεων σε διεθνές επίπεδο
  • Αριστεία φοιτητικών ομάδων σε εθελοντικές δράσεις που προάγουν την πρωτοβουλία στη γνώση και προσφορά προς τους άλλους
  • Αριστεία στους νεοεισαχθέντες φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2018-19
  • Αριστεία στους αποφοιτήσαντες το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
  • Βραβείο σε διοικητική μονάδα για την προσφορά της στην ακαδημαϊκή λειτουργία του ΑΠΘ
  • Βραβείο αποφοίτων του ΑΠΘ

Επιπρόσθετα, στη φετινή εκδήλωση οι Πρυτανικές Αρχές και η Σύγκλητος τίμησαν τις φοιτήτριες και τους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής για την εθελοντική τους προσφορά στην αποκατάσταση των φθορών του κτιρίου της Θεολογικής Σχολής, τον Δεκέμβριο 2018, καθώς επίσης και τη φοιτητική Ομάδα που συστάθηκε πριν από δύο μήνες, με σκοπό την ανάδειξη στην κοινωνία του οξύτατου προβλήματος των ναρκωτικών στο ΑΠΘ.

Την Επιτροπή Αριστείας του ΑΠΘ αποτελούν οι:

Γεώργιος Καραγιαννίδης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Βασίλειος Γούναρης, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Κωνσταντίνος Βαρώτσος, Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Γεώργιος Λαλαζήσης, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

Εμμανουήλ Ροηλίδης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Πηγή: http://www.thestival.gr/society/paideia/item/424732-to-apth-brabeuse-tous-aristouxoys-toy

Μπορείτε να δείτε βίντεο της εκδήλωσης ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Video: Απονομή Βραβείων Αριστείας 2018

2ο Σεμινάριο Μελέτης της Λειτουργικής Γλώσσας και Παράδοσης: «Η εορτή των Χριστουγέννων. Λειτουργική και Γλωσσική προσέγγιση»

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου το 2o Σεμινάριο Μελέτης της Λειτουργικής Γλώσσας και Παράδοσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας με θέμα: «Η εορτή των Χριστουγέννων. Λειτουργική και Γλωσσική προσέγγιση». Ειδικότερα, το Σεμινάριο διοργανώθηκε από δύο Εργαστήρια της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., το «Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών» του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας και το «Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας της Χριστιανικής Γραμματείας» του Τμήματος Θεολογίας, και φιλοξενήθηκε στο Αμφιθέατρο του Κέντρου Αγιολογικών Μελετών στην ιστορική Μονή Αγίας Θεοδώρας της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Το Σεμινάριο περιελάμβανε δύο ενότητες. Στην πρώτη, ο κ. Παναγιώτης Σκαλτσής, πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας και καθηγητής της Λειτουργικής, εισηγήθηκε το θέμα: «Η νηστεία των Χριστουγέννων». Ακολούθησε η ανακοίνωση του π. Χρυσοστόμου Νάσση, επίκουρου καθηγητή των Πηγών της θείας Λατρείας, με θέμα: «“Το Πάσχα του χειμώνα”. Η Γέννηση του Χριστού στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας». Στη συνέχεια, η κ. Ελένη Χρυσάφη, Ε.ΔΙ.Π., παρουσίασε το θέμα: «Η εικονογραφική παράσταση της Γεννήσεως του Χριστού στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη». Τέλος, ο κ. Πέτρος Παπαεμανουήλ, δρ.Θ., ανέπτυξε το θέμα: «Τα Χριστούγεννα στη λαϊκή τελετουργία της Ανατολής. Τα Κάλαντα».

Στη δεύτερη ενότητα, η κ. Άννα Κόλτσιου-Νικήτα, καθηγήτρια των Αρχαίων Ελληνικών της Ιουδαϊκής και Χριστιανικής Γραμματείας, παρουσίασε, αρχικά, τα γλωσσικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των υμνογραφικών κειμένων των Χριστουγέννων και τα μεθοδολογικά εργαλεία προσέγγισης των κειμένων αυτών. Στη συνέχεια, με την καθοδήγηση της κ. Κόλτσιου-Νικήτα, οι συμμετέχοντες προχώρησαν στην φιλολογική και θεολογική επεξεργασία επιλεγμένων κειμένων από το πλούσιο υλικό του υμνογραφικού κύκλου των Χριστουγέννων, αξιοποιώντας τον ειδικό φάκελο του Σεμιναρίου που είχαν στη διάθεσή τους.

Στο Σεμινάριο έλαβαν μέρος κυρίως νέοι άνθρωποι, που παρακολούθησαν με ζωηρό ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα των εργασιών. Ευχάριστη έκπληξη ήταν το γεγονός ότι παρακολούθησαν το Σεμινάριο πρόσωπα ακόμη και από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, όπως τη Λιβαδιά, την Πρέβεζα, το Αγρίνιο και τη Λευκάδα.

Κατά κοινή ομολογία, οι περί τους 25 συμμετέχοντες έμειναν ικανοποιημένοι από την πλούσια και ευχάριστη φιλοξενία της Μονής, όπως και από την οργάνωση και το επίπεδο των εργασιών του Σεμιναρίου. Ευχήθηκαν μάλιστα να ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες επιμορφωτικές συναντήσεις στο μέλλον από τα δύο Εργαστήρια.