Διάλεξη του Επικ. Καθηγητή Sorin Bute στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος του Καθηγητή Μιλτιάδη Βάντσου “Θέματα Κοινωνικής και Οικολογικής Ηθικής” ο Επικ. Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Τυργοβιστίου (Ρουμανίας) π. Sorin Bute έδωσε διάλεξη με θέμα: «The Ethics of Bioethics: Moral Values, Truth and Ideology». Ακολούθησε εκτενής και ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη βιοηθική, τις ηθικές αξίες της σύγχρονης κοινωνίας και την τάση για ιδεολογικοποίησή τους.

Posted in Ανακοινώσεις.